Prawa Autorskie

Wszystkie prezentowane na stronie internetowej prace, są wyłącznie mojego autorstwa i wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powołując się na ten akt prawny, nie wyrażam zgody na publiczne rozpowszechnianie lub komercyjne wykorzystywanie moich prac, bez uzyskania mojej zgody.

 

 Lilianna Batory